Saturday, October 31, 2009

Historia e Internetit

Interneti, nga një rrjetë ushtarake deri te një super-rrjetë

Nga 4 tetori 2000, Inteneti hyri në vjetorin e 32-të. Cilët ishin hapat e parë në Internet dhe si arriti ajo rrjetë nga një labator i ushtrisë amerikane të këtë sot (tetor 2000) rreth 60 milion shfrytëzues. Cilat janë sot mundësit e Internetit dhe si duket ardhmëria e tij? pluhurit.

Për ta nënvizuar daten kur ka filluar historia e Internetit ('inter'-lat. në mes dhe 'net'-ang. rrjetë), nuk është një detyrë e lehtë. Edhe në civilizimet e lashta (kinezët, romakët, persianet, mongolet etj.) janë të njohura forma të thjeshta të komunikimit në disncë, si p.sh. te indianët e vjetër me figura të krijuara me tim, të cilat sebashku me rrjetat telegrafike e telefonike (të parat nga v. 1836) ishin paraardhës të Internetit të cilin e njohim sot. Mirëpo nder paraardhësit më të rendësishem të forrnës së sotme të Internetit, qe një rrjetë që u lind në SHBA e ashtuquajtura 'ARPANET'.


Hapat e para

Rrënjët e Ineternetit janë në luften e ftohtë që mbretëronte në vitet e 50-ta në mes të dy superfuqive. Në vitin 1957 Ruset e lansuan Sputnik-un në Gjithësi. Kjo ngjarje është nga dy aspekte e rëndësishme për historin e Internetit: Sputnik-u ka qenë sateliti i parat i lansuar në Gjithësi, i cili do të ndihmonte në transmetimin e të dhënave p.sh. lidhjet telefonike ndermjet kontinenteve dhe se dyti Rusët e demonstruan me Sputnik-un një përparësi jetëshkurtër në teknikë që kishin në atë kohë përkundër SHBA-ve. Amerikanët e quajten këtë ngjarje 'Sputnik-shok' ngase egzistonte frika që Rusët këtë përparësi që kishin ta perdornin edhe për qëllime ushtarake. Për këtë arsye Amerikanët u munduan ta kthejnë rolin prioritar që kishin si superfuqi kështu qe Ministria e mbrojtjes e SHBA-ve e formoi ne vitin 1958 'ARPA' (Advaticed Research Frojects Ageticy), një agjensi që kishte për detyrë të studionte rrugët e komunikimit pas një lufte eventuale atomike që ishte në prag në atë kohë. Si fshehtësi e lartë ushtarake, besohet që nga viti 1962, u punua në këtë projekt dhe qysh në vitin 1964 u prezentua një zgiidhje nga Faul Baran, zgjidhje që bazohej në një rrjetë ku mungonte Kornpjuteri komandues, pra ku secili Kompjuter pjesëmarrës në rrjetë i kishte të gjitha funkcionet. Më vonë u punua edhe më tepë në përsosjen e këtij projekti dhe sëpari në pranverë të v. 1969 u instalua një Kompjuter-rrjetë e tillë e më vonë, pikërishtë me 4 tetor të vitit 1969 u instaluan edhe 4 nyje tjera në rrjeten qe i parapriu Internetit qe e njohim sot. Kjo rrjetë u zgjerua shumë shpejtë dhe qysh në vitin 1972 kishte 37 nyje. Për ta demostruar këtë risi edhe jashtë institucioneve ushtarake, u vendos që 'ARPA' të ripagëzohej 'DARPA' ku 'D' do te thoshtë Defense (ang. mbrojte). Nepërmjet të 'DARPA' qe i mundshëm komunikimi i parë me E-Mail. Po në këtë vit Ray Tomlinson e shkroi Software-in e parë për përdorimin e E-Mail-it. Rëndësia e 'ARPANET'-it ishte se nepërmjet të saj që e mundur për herë të parë komunikimi i Kompjuterve të arteve të ndryshme.

Aplikimet e para të 'ARPANET'-it ishin 'ftp' (file transfer program) dhe 'telnet' (terminal emulation). Me Software-in e R. Tomlinson për E-Mail u shumëfishua përdorimi i kësaj rrjete ngase ky Software e thjeshtësoi përdorimin e tij, sidomos për E-Mail që në krahahasim me posten konvencionale ishte shumë e shpejtë, shumë më e lirë dhe diskrete.

Ngiarja e dytë që e rriti rëndësinë e 'ARPANET'-it ishte një konferencë kah mesi i v. 1972, ku gjatë 3 ditëve u demonstrua një rrjetë me 40 Kompjuter. Kjo ngjarje e shumëfishoj nurnrin e shfrytëzuesve. Kësaj i ndihrnoj edhe vetë 'ARPA' që e hapi tërë dokumentacionin e të arriturave gjërë në atë kohë për Universitete, për NASA, për National Science Foundation dhe Air Force.

TCP/IP e mundësoj Internetin

Perveç 'ARPANET'-it në SHBA edhe në vendet tjera punohej në këtë drejtim. Kështu në Havai lindi edhe një rrjetë tjetër, e ashtuquajtura 'ALOHANE' e cila mundësonte ndërrimin e të dhënave ndërmjet ishujve të Havait, sëpari nepër lidhje telefonike, por pasi ato ishin shumë të ngadalshme dhe të shtrejta, më vonë u kalua në radio valë e transmetim satelitor (prej v. 1973). Në këtë kohë mundohej 'ARPA' të lidhte rrjeta të ndryshme, por kishte një problem: se Kompjuterët duhej të komunikonin në mes vehte pa e njohur teknologjinë e rrjetës së tjetritë. Për të qenë kjo e mundshme nevoitej një format unik i file-ve dhe një metodë e kërkimit të lidhjes në mes të rrjetave. Për këtë qëllim Vinton Cerf dhe Bob Kahn në v. 1974 e krijuan 'Transmission Control Protocol / Internet Protocol' apo i ashtuquajturi TCP/IP që egziston gjërë sot në të njejtën formë. Ky protokol u futë në pcrdorim në v. 1975 kur u lidhen në një rrjetë Stansford University dhe University College Londër. Në v. 1977 u demonstrua edhe vozitja e një veture pa shofer, nepërmjetë të një Kompjuteri i cill përcillte të dhënat nepërmjetë të një rrjetë me radio valë në një centrale kompjuterike. Kjo kishte rëndësi sidomos për Ministrinë amarikane të mbrojtjes, të cilët mendonin të përdornin këtë teknikë në rast të një lufte eventuale, pra të bëhej dirigjimi nga largësia i automjeteve luftarake.


Interneti si rrjetë globale

Ne v. 1976 Mike Last në laboratorin e AT&T e inovoi UUCP: unix-to-unix-copy-protocol. Nga v. 1978 sistemi operativ Unix, mori kuroren si sistem standard operativ nepër Universitete. Në v. 1979 Tom Truscot, Jim Ellis dhe Steve Bellovin nga Duke University dhe University of North Carolina komunikuan për herë të parë me UUCP. Në ndërkohë USENET-i u rritë aq shumë sa që u bë një dërrasë e zezë me grupe të ndryshme diskutuese nga të githa temat e ndryshme. Egzistonin edhe rrjeta tjera të cilat në përgiithësi ju dedikoheshin grupeve shumë specifike të njerëzve. Këtë kohë, pra (mesi i viteve të 80-ta) e karakterizon numër i madhë i rrjetave lokale, jo vetëm në SHBA por edhe në kontinente tjera, sidomos në Evropë. Mirpo kjo nuk mjaftonte, ngase caku ishte të krijohet një rrjetë globale.

Tek në vitet e 90-ta u arritë një hapë shumë i madhë drejtë një rrjete globale. Në v. 1991 Berners-Lee e inovoi në Inscitutin Cern në Gjenevë Sistemin e Hyperlinkut, me të cilin u mundësua që përmbajtja e një dokumenti, e cila mund të ishte interesant për grupe të ndryshme shkencore-kërkimore, të ishte i arritshem në të njejten kohë për të gjithë të interesuarit. Tani u arrit që nepërmjetë të një kliku të bëhej transferimi i dokumeneteve e fileve tjerë si dhe “lundrimi” nga faqja në faqe të lnternetit pa marrë parasysh distancen fizike në mes të faqeve. Kështu lindi WWW-ja (World Wide Web).

Revulucioni i vërtetë në Internet filloi në v. 1993 kur u zbulua Browser-i Netscape. Deri te paraqitja e Netscape-it duhej pasur shumë njohuri në kompjuterizëm për ta përdorur Internetin. Paraqitja e Browserit-ve në kompjuterizëm e thjeshtësoi shumë aplikimin e Internetit.

Komercializmi i Internetit që nga fundi i viteve të 80-ta e ndihmoi poashtu shumë zhvillimin e tij drejtë përmasave, në të cilat e njohim ne sot. Askush që nuk deshiron të mbetet jashtë rrjedhave të kohës, nuk do të mund të përballoj këtë, hurigan, të cilit nuk i shihet fundi.

Ardhmëria e Internetit

Lidhjet për telekomunikim po zgjërohen e privatizohen gjithnjë e më shumë. Mirpo protokoli TCP/IP që është përgjegjës për transferin e paketave të informatave duhet shumë shpejtë të zëvendësohet nga ndonjë protokol i ri ngase kapaciteti i tij nuk mjafton më për të gjitha aplikimet që rrjedhin në kohën tonë nepër Internet. TCP/IP nuk mund tu bëjë balle më luftërave të ashpëra për egzistencë në mes të gjigante-ve të kohës sonë. Vetëm si shembull të përmendi këtu luftën që zhvillohet qe sa vite me radhë në mes të Browserve Netscape e Microsoft.

Është shumë interesant fakti që Interneti nuk përdoret tani vëtëm nv kompjuterizëm por ai nga dita në ditë po arrin në të gjitha poret e jetës bashkëkohore. Nga shtëpitë virtuale të rnallrave ku mund të blehet çdo gjë nga banesa, vizita nepër Muze e Bibloteka anë e kënd botës e deri te video konferencat (komunikimi në largësi me ton dhe fotografi) si dhe shumë e shumë aplikime tjera të mundshme e bëjnë Internetin një pjesë të pamdashme të përditshmerisë së një njeriu bashkohorë. Këtë e dëshmon edhe shifra e cekur me lartë prej rreth 60 milion shfytësuesve.

Ndarja e Rrjetit behet ne baze te Teknologjise, Madhesise dhe Perdorimit

emi tek nje teme ku do te pasurojm terminologjine tone persa i perket termave te rrjetit dhe do te fusim ne kok nje percaktim korrekt te asaj qe kuptohet kur perdorim ato terma.
Duhet fiksuar se shumica e ketyre termave nuk jane standart apo te prere me thik, keshtu qe ne shume raste i gjejm qe jane te perzier me njeri-tjetrin..
Nga titulli i temes kemi: Ndarja e rrjetit behet ne baze te Teknologjise, Madhesise dhe Perdorimit (menyres se si perdoret rrjeti)
Fillojm me

Ndarja e Rrjetit ne Baze te Teknologjise

Kjo do te thote se rrjeti ndahet ne baze te menyres se si paisjet e networkut jane te lidhura me njera tjetren, pra teknologjine qe ato perdorin ne komunikim ku mund te permendim:
LAN ose LOCAL AREA NETWORK jane networke qe kane nje karakteristik te perbashket, paisjet e rrjetit lidhen me njeri-tjetrin me ane te kabllit, zakonisht paisje te nje ndertese, zyre, apo edhe me gjere ne nje shkolle etc.
WLAN ose Wireless Local Area Network jane networke ne te cilat paisjet i gjejm te lidhura me ane te valeve radio ne frekuenca te ndryshme, zakonisht ketu nuk jane rrjete shume te medhenj sepse qe te lidhet ne rrjet paisja (pc per shembull) nuk duhet te jete jashte rrezes.
WAN ose Wide Area Network qe eshte i kundert me LAN\WLAN sepse perdoret per te lidhur rrjete te medha me rrjete te tjera qe gjenden shume kilometra me larg ne menyre qe te komunikojn kompiuterat e shqiperise me ato te gjermanis, apo te nje qyteti me nje qytet tjeter. Teknologjia qe perdorin ne lidhje quhet “leased line” dhe eshte nje cirkuit i dedikuar i krijuar midis 2 pikave qe zakonisht jane 2 networke te medha. Nuk do te zgjatemi me shume persa i perket WAN pasi do e çonte temen ne nje nivel tjeter dhe jo nivel fillestar, koncepti kryesor u dha ne fillim.

Siç e thame ne fillim te temes keto ndarje nuk jane standarte, por kemi edhe miksime midis ketyre si psh:
CAN – Campus Area Network, ne te cilin gjendem ne kete moment ku ka nje mori tipologjish lidhjeje midis wWLAN dhe LAN, zakonisht i gjejm te aplikuara ne rrjete Universitetesh dhe sherbejn per te lidhur rrjete te godinave te ndryshme me njeri-tjetrin (psh lidh fakultetin e ekonomis me ate te informatikes e keshtu me rradhe).
MAN – Metropolitan Area Networks, qe mund te konsiderohen edhe si “WAN te vegjel”. Keto jane sherbime interneti te nje krahine apo te nje qyteti, me beni ze kur ti shohim edhe ne shqiperi.

Ndarja e Rrjetit ne Baze te Madhesise

Network , njera nga karakteristika qe u permend ishte se network quhet nje koleksion kompiuterash apo paisjesh hardware duke filluar nga 2 e siper keshtu qe ky si term ne kete aspekt eshte nje term shum gjeneral , po po ta marrim ne kete teme Networku mund te kete mijera paisje te lidhura dhe quhet network, dhe po i njejti numer paisjesh te lidhura me njera-tjetren dhe te quhet Internetwork, kjo sepse ne rastin e pare jane paisje qe bejn pjese tek i njejti rrjet, ndersa tek rasti i dyte lidh dy networke me njeri-tjetrin. (ky eshte dhe shpjegimi i Internetworku-t i cili sot quhet edhe si Internet.
Subnetwork , eshte nje pjese (porcion) i nje networku. Quhet Sub (nen) sepse ky grup krijohet ne baze te nje karakteristike te veçant.
Segment eshte nje pjese akoma me e vogel e nje networku, panvarsisht se keto dy terma (subnetwork dhe Segment) perdoren ne menyre zevendesuese per njera-tjetren.

Ndarja e rrjetit ne baze te Perdorimit (aksesit)

Jo rralle na ndodh te degjojm perveç Internetit edhe Intranet dhe Extranet, po keto ç’fare jane?
Sapo firmat dhe koroporatat kuptuan rendesine e tij filluan ta perdornin dhe krijuan rrjetet e tyre keshtu qe kur themi Intranet duhet te kuptojm qe kemi te bejm me nje rrjet i cili eshte i perdorshem vetem nga nje grup i limituar personash dhe ne fjale te tjera mund te kesh akses vetem nga ndermarrja \firma dhe ne pergjithesi nuk ke mundesi te shohesh boten e jashtme (internetin) dhe ne te njejten kohe ata jasht nuk mund te hyjn brenda, por me kalimin e kohes u krijua nevoja qe rrjeti i Korporates psh te ishte i aksesueshem dhe nga jasht, keshtu qe ketij rrjeti te ri ju vu emri Extranet.

Tregime erotike

xxxx

nje dite vere isha me familjet time de me te te xhaxhit moren nje hyrje me qera ku te qendronin . Isha une dhe goca e xhaxhit me te vegjel . beme 2 dite plazh dhe ne darke e marin babin ne telefon dhe e njoftojne se kishte vdekur je i aferm dhe ikin babi me mamin . Ngela vetem une me gocen e xhaxhit ne shtepi . njs .I percollem dhe u futem brenda duke bere muhabet me pyeti per gocat e shkolles . pastaj filluam te shihnim nje film aksion ne fil kishta ca skena porno . ajo filloi te me pyeste perseri per nje te dashur qe kam pasur tek po i tregoja ajo me pyeti nese kisha shkuar me te i thashe po me pyeti a ishte mire. po i thashe . ndenjem ca dhe ajo tha te nderojme kanal tek po kontrolante tv po nje kanal porno ndali dhe me tha sa mire mu afrua dhe me tha e bejme dhe ne atehere filova ta puthja shume fillova ta puthja nga gjoksi tek barku dhe psataj i hapa pantollonat dhe fillova te zhvishem ajo filloi te me puthte dhe filloi te me hapte xhinset kur pa karin tim te madh filloi te ma merte ne goje per reth 10 min e qova dhe ja mora llap edhe une pastaj i futa k. ne pid
o qfare lezeti apo ajo nuk ishte shume e mire beme sex per reth nje ore dhe me ne fund derdha ne goje te saj perseri vazhduam duke ma mare ne goje pastaj u futem ne dush dhe aty e qiva perseri o cfare kenaqesie u ulem te fleme dhe gjithe naten duke pare porno e duke bere sex si ne filmin qe po shihnim sot une jam 45 vjec dhe akoma vazhdoj te kem lidhje me te . edhe pse ajo ka 3 femije . eshte shume e mire dhe une kam 2 femije por me ate shkoj ne hotel cdo 3-4 dite kur ajo merr leje te puna eshte akoma shume e bukur me cmend fare
une vazhoj ta qi si atehere kur isha 15 vjec .


maturante

une si cdo dit dhe ta dite u nisa per ne shkoll kur hya te oborri i shkolles shoku imi i ngusht me afrohet dhe me thot oh si qenke bere sot shuum e bukur une ja kthej flm per komplimentin aj me thot vetem kaq ,dhe filluam te bisedonim ishte ora e pare e mesimit shoku ime me luti qe at dit te rrija me te pasi do i ndihmoja ne detyrat une me te qendrova 4 ore e ai nuk po me pyeste fare per mesime po me thoshte me trego per trupin e nje vajze dhe keshtu me rradh une fillova ti tregoja po pak si me turp dhe ai filloj te mi prek kembet dhe mbaroj mesimi dhe une u nisa per kafe por kjo gje nuk ndodhi pasi ai me hypi ne veturen e tij dhe me tha pse je kaq e bukur trupin e ke shum te mir dhe me puthi dhe me tha puthjet e tua me pelqejn shum ather un fillova dhe e putha 3 hire aj me tha oh te dua me prek si eshte bere ky perpara e ksihte fjalen per karin une ateher i thash mos un te puth dhe te kam puthur cdoher si shok dhe me coji ne shtepin e gjyshes pasi gjyshja e tij nuk ndodheshte ne shtepi ..me tha me mir te bej nje kafe une me te qeshur dhe me tha une do te bej te lumtur ty sonde une te them te drejten u tremba shum thash oh jo mos te lutem mirepo nuk me degjoi dhe me mori ne krah dhe me futi ne shtepi sa me futin ne shtepi menjeher mi hoqi rrobat dhe me tha oh tash mir se me vdiqe .une u tremba shuum doja te ikja po si te ikja ,,dhe ai mu hodh menjeher dhe filloj te me puth te cicet dhe mi shtrengonte un thoja te lutem mos por nuk me degjonte dhe me pasi dhe ai u zhvesh kur e shikova trupin e tij te bukur me pelqeu shuum dhe filova te liroem dhe duke me puthur i nxorri keto fjale te shohim a je e virgjin tash ne ate cast une menjehr u ngrita dhe fillova te iki po ku te ikja dera e mbyllur dhe nuk kisha cte beja dhe me ne fund u shtriva vet i hoqa dhe breket dhe ai me hypi persiper dhe filloj te ma fus karin e tij ne fillim sikur me dhimbte pak mirepo pastaj u mesova qfar kenaqesie ishte mu erresuan syt dhe vetem po thoja dhe me te lutem edhe me fort dhe qendruam njeri siper tjetrit 2 ore dhe pastaj une e mora karin e tij te bukur dhe e futa ne goj cfar kenaqesije ishte aj po me puthte mua dhe pa fuste gjuhen e tij mbrenda ne piçken time ehhh sa mir une e lepija vazhdimishte cfare kenaqesije qe ndenja pastaj u ndalem te dy dhe e shikonim njer tjtrin te shtrir mbi krevat dhe ai e leshoj tv ne nje kanal seksi une sa fillova ta shikoja u nxeha dhe nuk prita te me afrohej po ju afrova vet i thash ma fut ma shpejt ma fut dhe ai duke me prekur me duar neper bark e neper kembe me nxehu me shuum dhe ma fuste gishtin aty mbrenda dhe une e kapa karin e tij dhe nuk dija ce beja ta fus te bje seks a ta mbaj ne goje dhe filluam perseri te bejm seksi por kete rradh qenruam me gjat 4 ore duke u qij ohhh sa mir qe ishte kur e shikova oren ishte ora ishte 1 e nates dhe thash sonde nuk do shkoj ne shtepi dhe te dy se bashku u futem ne dush duke u puthur kur hym ne dush kari i tij u nxeh aq shuum sa qe kur ma futi ishte me i fort si nje shkop dhe ne dush bem seksi dhe pastaj filluam te lahemi..dhe te dy u shtrim ne krevat qe te flejm po a te zinte gjumi deri ne oret e para te mengjesit nuk kemi flejtur duke u puthur e duke ja lepir karin e tije te mir....tash e dua shuum dhe i them me munfon


besa

une jam besa po tregoj pak a shum per nje dite e cila me la shum pershtypje ne jeten time dhe kenaqesi qe me te vertete sdo ta harroj kurre.Ne nje dite vere ishte shum nxeht une isha e dashuraur ne nje djal ishum dal disa her me pi kaffe po me shum nuk kishte ndodhur mes nesh po qate dite me propzoi te dalim diku me larg me veture te tij.. une mendoja dhe thash jo po rrim qisajde po me ne fund thash ok shkojm ka dush nejse shkum ne nje vend e parkoj veturen e tij dhe um shikoj ne sy dhe filloj te me puthte pa ndal une u hutova po edhe ndijasha shum per te.AI fillou e futi doren ne gjoksi te mi dhe i shtrongente shum e me puthte ngadale ne qafe e masnej ma deshi maicen qe pata vesh edhe mi puthte cicat une u dridhesha disi ai nuk u ndalke masnej ma kapi doren time dhe ma qiti te pantollat e tij ma bojke preke karin tim ai ma shtini doren tek pidhi dhe filloi te me ledhatoi masnej u deshum te 2 dhe ai ma lepinte pishin mua oohhh qfare ndjenja kisha masnej une atij karin ne nje pozit shum fort ai mua une atij.. duke lepire njeri tjetrin gati gjysem ore ai nuk dinte te hiqte gjuhen nga pidhi im masnej ai me thojke a ta shti karin loqka jem se u kalla une nuk doja se isha virgjine i thosha sex nuk deshta te bej se e dija qe nuk e kam per seriozisht at djal edhe jemi dal edhe disa her me shum jo tashme ai djali jeton ne gjer, e une ne kos jam fejuar dhe jam e lumtur me te fejumin tim.


xxxxxxxxxxxxxxxx

u takova me te dashurin dhe ai cdoher me pyeste se ku deshiroja tes shkoja!
kete here menduam te shkonim me larg qytetit!e ashtu bem!me puthte e puthja dhe me ne fund ishte gjithcka e parezistueshme!cdoher i pata then se nuk nje gje nga un te mos e kerkonte!sme pelqente tia merrja ne goje!ai filloji te ma bente me dije dhe dicka po i pelqente qe un ta provoja ate gje!dashur padashur sdi si me erdhi!skisha perjetuar kurre me pare nje gje te tille!u eksitua tej mase!fillova tia lepij e tia ferkoj me duart e mija derisa sperma e ti u derdh!u lodhem aq shum ate dite dhe po e pyesja valle a ka lodhje me tepoer se kjo qe bem ne!me shihte ne sy dhe me thoshte po ka edhe nje me teper qe ne ende nuk e kishim provuar dhe nuk arritem dot ta provojme sepse sot nuk jemi me bashk!edhe sot kur e kujtoj nuk me besohet cka ka ndodhur mes nesh!ishin caste te paharrueshme qe i falem njeri tjetrit!por zoti pat then qe ne te mos jemi me per tia realizuar kerkesat e te nesermes njeri tjetrit!

Informacione ne lidhje me sexin

Aktiviteti seksual Thyerja e heshtjes

Kur lëvizja e grave doli sërish në sipërfaqe në fund të viteve ‘60, shumë gra filluan të flisnin në grupe të vogla për përvojat dhe ndjenjat e tyre seksuale. Të flasësh më hapur për seksin nuk është gjithmonë e lehtë si fillim, por femrat kanë shumë për të mësuar nga njëra-tjetra. Të tilla diskutime mund të jenë argëtuese, të shkaktojnë dhimbje dhe të shërojnë. Femrat mund t’i pohojnë njëra-tjetrës ndjenjat e tyre, ta ndihmojnë njëra-tjetrën për të sfiduar deformimet shoqërore të seksualitetit, ta nxisin njëra-tjetrën në aventurat e tyre seksuale, si dhe të mësojnë së bashku se si të jenë më afirmuese kur vjen puna për nevojat dhe dëshirat e tyre seksuale. Këto 30 vitet e fundit, shumë prej tyre kanë filluar ta ripërkufizojnë seksualitetin e grave, sipas përvojave të tyre dhe jo siç e përfytyrojnë atë “ekspertët” meshkuj. Duke dashur të bëjnë më shumë sesa thjesht të reagojnë ndaj modeleve seksuale që nuk u pëlqejnë, pyesin “Çfarë duam? Çfarë imazhesh, fantazish, praktikash çelin forcat e fuqishme erotike brenda nesh?” etj.Disa kuriozitete per SEXIN

1. Ne nje ore sex konsumon 360 kalori
2. Femrat te cilat lexojne romane per dashurine bejne dy here me shume sex se ato femra te cilat nuk e pranojne kete lloj literature
3. 25% e femrave konsiderojne se parate i bejne burrat te duken me sexi
4. Sexi eshte qetesuesi me i sigurt dhe eshte 10 here me i fuqishem se ValiumiPushteti në marrëdhëniet seksuale me burrat

Për ato femra që kanë marrëdhënie seksuale me burra, ka disa elementë që duhen konsideruar, e që lidhen me dallimet që ekzistojnë për sa i takon pushtetit që kanë burrat dhe gratë. Burrat si grup kanë në shoqëri më shumë pushtet sesa gratë. Edhe pse ti ndihesh e barabartë me bashkëshortin, të dashurin, mikun, kolegun ose bashkëpunëtorin, kultura jonë vlerëson më shumë meshkujt. Ky superioritet i hamendësuar edhe pse partneri yt seksual mund të mos ndihet aspak superior, luhet në seks në rrugët që vijojnë: Ti duhet të bësh dashuri me të kur ai të dojë, pavarësisht nëse je në humor për këtë apo jo. Ti je ajo që duhet të kujdesesh për planifikimin familjar, pasi prezervativët ndërhyjnë në kënaqësinë e tij ose nuk duhet t’i përdorni fare nëse ai nuk do. Ti duhet të bëhesh tërheqëse për të kur ai kthehet nga puna, pavarësisht se edhe ti ke qenë në punë, brenda ose jashtë shtëpisë, ose që të dyja bashkë.Përkufizimet konvencionale e të bërit dashuri.

Shumë njerëz mësojnë ta përkufizojnë seksin me një burrë, kryesisht me aktin seksual, një formë e të bërit dashuri që përshtatet mirë me orgazmën dhe kënaqësinë mashkullore, por që nuk u përshtatet domosdoshmërish femrave. Sipas përkufizimeve mashkullore standarde, të gjitha prekjet, lëpirjet, thithjet dhe përkëdheljet që na ndezin, quhen përgatitëset e aktit të madh, aktit seksual. Disa tekste madje i quajnë femrat me çrregullime ose të ftohta, nëse ato nuk kalojnë në orgazëm gjatë kryerjes së aktit. Ky nuk është një përkufizim femëror i kënaqësisë seksuale.

Fakti që me shumë gra abuzohet përbën një realitet të hidhur e mizor. Seksi mund të përdoret si armë, si nga burrat edhe nga gratë. Incestet, përdhunimet, ngacmimet seksuale nga shefi, kolegu ose mësuesi, hyrja me dhunë në shtëpi, të gjitha këto mund të ndikojnë në jetën seksuale. Nëse femrat nuk e provojnë dhunën në mënyrë të drejtpërdrejtë, mundësia mund të jepet vagëllimthi nga pornografia.Gjeografia e femrës

Midis 18 dhe 20 vjeçare është si Afrika: gjysmë e zbuluar, gjysmë e egër, e bukur, natyrale dhe delta fertile.
Midis 21 dhe 30 vjeçare ajo është si Amerika: e zhvilluar mirë dhe një treg i hapur veçanërisht për ata që i ofrojnë para të thata.
Midis 31 dhe 35 vjeçare femra është si India: tejet e nxehtë, e rehatuar dhe e bindur për bukurinë e saj.
Midis 36 dhe 40 vjeçare një femër është si Franca: butësisht e pjekur, por ende e ngrohtë dhe e dëshirueshme për vende të pavizituara.
Midis 41 dhe 50 vjeçare ajo është si Jugosllavia: e humbur nga lufta – e përndjekur nga gabimet e së shkuarës. Një rindërtim i plotë është tejet i nevojshëm.
Midis 51 dhe 60 vjeçare ajo është si Rusia: tepër e hapur dhe me kufij të pakontrollueshëm. Klima e ftohtë i mban njerëzit larg saj.
Midis 61 dhe 70 vjeçare një femër është si Mongolia: me krenari për të shkuarën e saj pushtuese, por të vajtueshme, pa të ardhme.
Pas 70 viteve ajo bëhet si Afganistani (Shqipëria sipas një e-maili në gjuhën italiane): Gati të gjithë e dinë se ku bie, por askush nuk dëshiron të shkojë atje.

Gjeografia e mashkullit

Midis moshës 15 dhe 70 vjeçare një mashkull është si Iraku – ku rregullat bëhen nga penisi!Endrrat janë dëshira, por me drita të kuqe

Shkenca konfirmon: është normale të shohësh ëndrra erotike, që shpesh shoqërohen edhe me zgjim nga gjumi. Por janë mesazhe që duhen interpretuar. Ja disa prej ëndrrave më të “frekuentuara”

Është e vërtetuar nga studime të herëpashershme: tek femrat, ëndrrat erotike bashkë me ato të të rënit nga lartësi të ndryshme, zënë vendin e parë si ëndrrat më të shikuara.

Për fat të keq, në lidhje me ëndrra të tilla ekzistojnë akoma paragjykime, por ekspertët sigurojnë: të shohësh ëndrra me drita të kuqe nuk është aspak sjellje adoleshentësh. Të ëndërrosh një raport seksual me fantazi është shenjë e kontaktit të thellë me sferën afektive dhe seksuale.

Ëndrrat janë baza e realitetit. Mjekët hipnotikë, për të arritur në të pandërgjegjshmen e njeriut, e bëjnë të ëndërrojë duke e çuar në një gjendje gjumi të provokuar. Mos të shqetësohemi shumë, ëndrra të rigjallëron dhe të liron. Në realitet ne bindemi ndaj rrethanave, kurse në ëndërr jemi ne që zgjedhim. Ëndrrat nuk janë dëshira, por mesazhe që mund të interpretohen. Në qoftë se ëndërron se po kryen marrëdhënie seksuale me vëllain tënd, kjo nuk do të thotë se dëshiron incest. Kështu, në zgjim, nuk ka pse të ndihesh në faj. Interpretohet në të vërtetë kuptimi i ëndrrës, situata, mjedisi, pozicionet dhe rolet e marra nga protagonistët. Endrrat erotike kanë një rëndësi të madhe për gratë. Natën Jetohet në mënyrë simbolike ajo që ditën s’mund të jetohej kurrë. Ndonjëherë mund ta jetosh dhe vërtetë, por ndjen më pak kënaqësi. Mbi gratë bien ende paragjykime morale, ndërsa mashkulli është më i lirë seksualisht. Endrra erotike është një lloj zone e sinqertë ku erotizmi udhëton i lirë.

Po zotërinjtë meshkuj?

Mashkulli ëndërron shpesh përqafime të forta, të paparashikuara dhe nxitëse. Femra ëndërron skena erotike të shoqëruara me një ndjesi të ëmbël, që e përfshin të tërën emocionalisht dhe seksualisht. Eksitim po, por me një ndjenjë përfshirjeje totale. Sipas specialistëve, në ëndrrat e tyre gratë plotësojnë edhe nevoja emocionale apo dëshirat për t’u afirmuar. Seksualiteti te gratë është më i plotë se te meshkujt. Kështu, edhe kuptimi i ëndrrave erotike është më i përgjithshëm. Për shembull, në rast se gratë ëndërrojnë se bëjnë dashuri me një burrë me kokë luani në pozicionin ku femra qëndron poshtë dhe përfshihet nga ndjesia e shpërblimit, ajo kërkon të ketë vëmendjen e tij. Simboli është emocioni dhe nevoja.

Kur bëhet shqetësuese?

Psikoterapistët alarmohen atëherë kur të gjitha ëndrrat janë erotike dhe i shohim gati çdo natë, por ditën nuk na kujtohen sepse i censurojmë. Seksualiteti është një sferë shumë e rëndësishme. Ndikimi i tij në realitet është kur në zgjim ndihemi shumë të sikletosur. Por specialistët thonë se është për t’u shqetësuar si kur ndihesh gjithmonë e përfshirë nga situata erotike, edhe atëherë kur nuk përfshihesh aspak.

Shiko dhe qesh
Foto humoristike 100% shqiptare

E keni pyetur nonjeher veten se si iu vin interneti ne shtepi?ja pergjigja

: 25/12/07, 12:12 »


Teknologjia ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) konsiston ne shfrytezimin e linjave tradicionale telefonike. Standartet e fundit bejne te mundur nje lidhje shume te shpejte ne internet dhe perdorimin
e sherbimeve te reja te bazuara ne banden e gjere, si p.sh: video entertainment, telecommuting, voip e videokonferencat.

ADSL - Eshte nje nga kater teknologjite e DSL i cili banden me te gjere e ka ne fazen e "shkarkimit" (drejt utentit, downstream) dhe jo ne ate te "karikimit" (nga utenti, upstream). Gjate "Shkarkimit" te dhenat udhetojne nga 1.5 deri ne 9 Mbps, ndersa ne fazen e kundert nga 16 deri ne 640Kbps.
Adsl mbulon distancat deri ne 5488m nga centrali telefonik.

Rjeti i telekomunikacionit ekzistues eshte studiuar per transportin e signjalit (ose tonit) te telefonise analogjike.
Gjate viteve te fundit u konkretizua mundesia e ofrimit te sherbimeve te "shpejtesise se larte" duke shfrytezuar te njejtin rjet telefonik. Tekonologjia DSL (Digital Subscriber Line) qe lindi nga ky objektiv, beri te mundur ofrimin ne menyre efikace te sherbimeve te evoluara nepermjet te cilave utentet japin nje kontribut jashtzakonisht te madh ne pasurimin e rjetit informativ.

Karakteristikat me kryesore te bandes se gjere te realizuar nepermjet sistemit ADSL do te perkufizohen:

1) Mundesia e shfrytezimit te nje cifti kanalesh (kabell me dy fije me sakte, ose vetem nje utence) nga centrali telefonik deri tek utenti.

2) Mundesia e shfrytezimit te te njejtit rjet telefonik

3) Mundesia e shfrytezimit te bandes ne menyre josimetrike (Duke lene "hapesire" me te madhe per downstream)

4) Mundesia e garantimit te nje lidhjeje te shpejte per utentet nga centrali, pa patur nevoje per riprodhimin e sinjalit

5) ADSL transporton koneksionet ATM (Asyncronous Transfer Mode) Utente-Centrale

6) Mundesia per te qene "always-on" d.m.th gjithmon aktiv pa nevojen e nje komponimi te ri per te ristabilizuar nderlidhjen.

Ju kujtoj ne fund qe ADSL nuk eshte nje sherbim por nje menyre e avancuar per tu nderlidhur ne rjet duke shfrytezuar struturen fizike te nje linje normale telefonike.